uriel1

 

De vijfde inwijding: Inwijding in de energieën van Aartsengel Uriël

Deze inwijding helpt om je creativiteit en inspiratie zichtbaar te maken en je zult schoonheid uitdragen in alles wat je doet, zegt en ziet. Uriël betekent letterlijk: Vuur van God .
Hij wordt ook wel Vredebewaarder of Engel van berouwgenoemd.
Hij is de Aartsengel die ons helpt met het krijgen van rust in onze Ziel.
Hij helpt ons met het vredig oplossen van problemen en schenkt ons vernieuwing van hoop.

Tijdens de creatie van de Angel Link, zal Aartsengel Uriël zijn energieën verbinden met alle niveaus van je hele Wezen, dit in aanvulling op het creëren van een krachtige overkoepelende aanwezigheid voor jou in fysieke vlak. Nadat deze connectie is aangebracht blijft Aartsengel Uriël in een resonerende verbinding met jouw energieën. Hij zal jou op de achtergrond voortdurend ondersteunen terwijl jij je gevoel voor schoonheid, waardering en creativiteit in je leven uitbreidt. Net als bij de overige Angel Links, kan ook bij de ontvangst van Aartsengel Uriël Angel Link sprake zijn van bepaalde uitwerkingen. Je zou bepaalde uitdagingen kunnen ervaren terwijl deze connectie met Aartsengel Uriël een groter gevoel van vreugde bij alles wat je doet stimuleert.

In bewuste zin zal Aartsengel Uriël ten alle tijden voor jou beschikbaar zijn. Wanneer je wil kun je, net als met elke andere relatie met een Goddelijk Wezen uit het Engelenrijk, je relatie met Hem verder versterken door middel van meditatie, gebed, verzoeken om begeleiding enz.